Menü

Mátrai Erőmű Zrt.

H-3271 Visonta, Erőmű u. 11.
Telefon: 37/334-000
Fax: 37/334-016
E-mail: matra@mert.hu
Honlap: www.mert.hu

MÁTRAI ERŐMŰ ZRT.- a kézben tartott energia

Az ország legnagyobb széntüzelésű erőműveként a magyar villamosenergia-rendszer meghatározó szereplője.


TÖRTÉNET
A Visonta térségében található lignitmezőre alapozva a mai Mátrai Erőmű Zrt. beruházása 1965-ben kezdődött el. Az első, 100 MW-os blokk átadása 1969-ben, az utolsó 200 MW beépített teljesítményű blokké pedig 1972-ben fejeződött be. Az erőmű berendezéseinél megvalósított fejlesztések közül kiemelkedik az 1986 és 1992 között elvégzett nagy rekonstrukciós program, majd 1998 és2000 között végrehajtott teljesítmény-és élettartam-növelő felújítás és a füstgáz-kéntelenítő berendezések beépítése. Az öt, lignit tüzelőanyaggal működő 884 MW kapacitású termelőegység és a két előtét-gázturbina együttes kapacitása 950 MW. Ezzel a teljesítőképességgel a magyar villamosenergia-rendszer igényének 13%-át, termelésének 16%-át biztosítja a társaság. A hazai termelés és a saját tüzelőanyag révén a cég a 18–20. legnagyobb GDP-előállító, 16 milliárd forintos adóbefizetésével pedig az egyik legnagyobb adóbefizető.

TERMÉK, LEGÚJABB FEJLESZTÉSEK
A Mátra alapvetően lignittüzelésű erőmű – mely a tüzelőanyagot a visontai és bükkábrányi külfejtéses bányából szállítja be –, de 10%-ban hasznosít növényi eredetű biomasszákat, amit magyarországi termelői integrátoroktól, illetve kereskedőktől szerez be, emellett körülbelül 4%-ban használ fel tüzelőanyagként gázt a IV–V. blokkokhoz kapcsolt előtét gázturbinák üzemeltetéséhez.
A társaság 2010-ben 521 020 tonna (6,5 PJ) megújuló energiaforrást (biomasszát) használt fel a villamos energia előállításához, és az 553 GWh-s megújulóenergia-termelésével a legnagyobb zöldáramtermelőként a magyarországi megújulóenergia-termelés közel felét biztosította.

VALASKA JÓZSEF
Az igazgatóság elnöke, az erőmű igazgatója
A társaság a működés jelen keretei között sikeres. Piaci pozíciónkat megtartottuk, a részvényesek továbbra is fajlagosan az ágazat egyik legmagasabb osztalékát vehették át júniusban, a munkatársak jövedelempozíciója javult, a jólét növekedett, a munkabiztonság nőtt, az elvándorlás tovább csökkent.
Mindeközben keressük a jövő útjait. A Mátrát tudásközpontú, sokoldalú, alacsony karbon kibocsátású energiatermelővé fejlesztjük az elkövetkezendő 10 évben, mert csak ez biztosítja a fennmaradást.

CSR
A Mátra legnagyobb erőssége a kvázi korlátlanul rendelkezésre álló, olcsó, hazai tüzelőanyagban és munkatársai szakmai tudásában rejlik. Erre kell alapozni, és a jövőhöz vezető utat megtalálni. Az igazgatóság elkötelezett a lignitbázisú villamosenergia-termelés hosszú távú fenntartásában annak érdekében, hogy munkahelyeket tartson fenn Magyarországon, értéket teremtsen a magyar nemzetgazdaságnak és a tulajdonosoknak.
A Mátra célja, hogy az évtized második felében – alapozva a tisztaszén technológiai fejlesztések előrehaladására – 500 MW-ot úgy újítson meg, hogy az alacsony karbontartalmú gazdaságra történő átállás folyamatában is fenn tudjon maradni az évszázad közepéig, biztosítva a szénbázisú termelés melléktermékeire épülő gipszkarton-, falazóanyag- és cementgyártás versenyképességének, illetve működésének fennmaradását.
A társaság tudatosan integrálja működésébe, üzleti etikájában a fenntartható fejlődés, tudásalapú társadalom és a szociális problémák iránti elkötelezettséget.

MÁRKAÉRTÉK
A Mátra 2010-ben – a villamosenergia-piacra is begyűrűzött válság ellenére – meg tudta őrizni piaci pozícióját, növelni tudta áramtermelését, s ezzel ellensúlyozni tudta a piaci árak csökkenéséből adódó árbevétel-kieséseket, s ez az év közben – a piaci hatások ellensúlyozása érdekében – bevezetett költségcsökkentési intézkedésekkel együtt biztosította az üzleti terv előirányzatát meghaladó eredmények elérését, annak ellenére, hogy időközben a kormányzat a nemzetgazdaság egyensúlyának helyreállítása érdekében többlet adók bevezetésére kényszerült.
Az igazgatóság a társaság nyereségességének fenntartása és a telephely hosszú távú fennmaradása érdekében 2011. évben új stratégia kidolgozására kényszerül. Az új stratégiának egyidejűleg kell biztosítania a szénbázisú termelés fennmaradását, a megújuló energiák növekvő részarányú, de gazdaságos hasznosítását, a piaci részarány megtartását, a bevételek és a nyereségek növelését.
Az Erőműnél és a két külszíni bányánál a dolgozói létszám 2400 fő, de a társaság megrendelései révén jelentős foglalkoztatási pozíciót tölt be mind magyar, mind nemzetközi vonatkozásban. Közvetlenül és közvetve 5000 munkahelyet tart fenn, és ezzel mintegy 15 000 ember megélhetését biztosítja. A társaság tevékenységét 2010-ben a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara társadalmi felelősségvállalás díjjal ismerte el.

TUDÁSMORZSÁK

6288 Gigawattóra villamosenergia-termelés 553 Gigawattóra biomasszából.521 020 tonna biomassza felhasználás8 200 000 tonna kitermelt lignit22,32 milliárd forint adózás előtti eredmény 660 családnak családonként 30 mázsa lignitadomány 12 000 tonna gipsz adományként a vörösiszap-katasztrófa elhárításához  
MÉRFÖLDKÖVEK

1917-ben a Gyöngyöspatai Kovaföldművek Rt. indította el a bányszatot1967-ben alakult meg a Gyöngyösi Hőerőmű Vállalat1986 és 1992 között teljes rekonstrukciós program 1992-től működik részvénytársasági formában 1995-ben a villamosenergia-ipari privatizáción többségi német tulajdonba kerül1999-től korszerű, környezetbarát ún. sűrűzagyos salak-pernye elhelyezési technológia alkalmazása2003-ra az I. és II. blokkokat is füstgáz-kéntelenítőre kötötték