Menü

Szatmári Konzervgyár Kft.

H-4762 Tyukod, Bem u. 85.
Tel.: 44-376-436
Fax: 44-576-100
Honlap: www.regeweb.hu
E-mail: szatmari@szatmari-konzervgyar.hu

CÉGBEMUTATÓ

1964-ben az akkor újonnan felépült nyíregyházi konzervgyár megvásárolta a nagyhalászi kendergyár porcsalmai üzemét. A nyíregyházi konzervgyár a megvásárolt üzemben mintegy 35-40 fő dolgozói létszám foglalkoztatását is átvállalta.

Az volt a cél, hogy ebben a térségben is kezdődjék meg a zöldség- és gyümölcstermesztés meghonosítása, valamint annak feldolgozása. Aránylag rövid idő elteltével beigazolódott, hogy 30-50 km-es körzetben nagy mennyiségű zöldség-gyümölcs megtermelhető, illetve feldolgozható. Ehhez a szükséges munkaerő 15-20 km-es körzetben biztosítható.

Az üzem a Nyíregyházi Konzervgyár tyukodi telepe néven üzemelt, s folyamatosan fejlődött a technológiai színvonala. Az 1966-os évben már különböző termelési folyamatok is megvalósultak. (Szárítmányok és különböző konzervtermékek előállítása, 1964-66-ig ládaszegezés, paprikacsumázás, stb.)
1979-ben épült fel a ma is működő gyártócsarnok, amelyet 1980-ban korszerűsítettek, így megteremtődött a gyárban a négyvonalas, műszakonkénti termelés feltétele, a gazdaságos, jó minőségű termékek előállítására.

Az 1980-as évek elején további fejlesztések, beruházások valósultak meg a gyár területén. Ilyenek voltak: új raktárépület, iparvágány, energiabázis szennyvíztisztító berendezés megépítése/kivitelezése. Ezen beruházások, fejlesztések megvalósításával konzervgyárrá alakult az ekkor már közgazdaságilag Tyukodhoz tartozó gyártelep.

1980 és1988 között dinamikus fejlődés következett be a tyukodi konzervgyár életében. 1987-ben a gyár termelési volumene elérte az évi 33.000 tonnás mennyiséget. A gyári tevékenységet ekkorra már kialakult, jól képzett, szakmai tapasztalatokkal rendelkező gárda biztosította. Ezen időszakban a szezonban foglalkoztatott 3 műszakos fizikai létszám elérte az 1000 főt, ez a foglalkoztatás szempontjából, valamint a megtermelt nyersanyagok feldolgozását figyelembe véve rendkívül nagy fontosságú volt. A gyár termékeinek mintegy 70%-a orosz piacra, 15%-a nyugat-európai piacra és 15%-a belföldi forgalomba került.

Az 1990-es évek elején változás állt be a gyár életében. Felszámolásra került a Nyírség Konzervipari Részvénytársaság, amelyet az EKO Kft. vásárolt meg. A tyukodi konzervgyár 1992-93-ban orosz érdekeltségű társaság tulajdonába került, s így működött 1998-ig, ezután került hazai érdekeltségi tulajdonba, amelyben a mai napig funkcionál.

A Rege-termékskála szélesítésével elértük, hogy bővült hazai piacunk és termékeink megjelentek Európa szerte a polcokon. Piacaink bővülése és a vevői igények változása magával hozta, hogy egyre magasabb minőségi követelményeknek megfelelő termékeket gyártsunk. Ennek kielégítésére fejlesztésekre, beruházásra volt szükség.

2008-2009-ben olyan fejlesztéseket hajtottunk végre, amelyek a termékeink minőségi színvonalának emelését szolgálják. Beépítettünk egy modern prasmatic (tálcázó) gépet. A folyamatosan erősödő minőségi követelményeknek való megfeleléshez egy röntgengépet helyeztünk üzembe, amely termékeinkbe esetlegesen bekerülő idegen anyagok kiszűrésére alkalmas.

Ugyancsak a termékeink minőségének javítását szolgálják a 2010-2011-ben a kukorica-, zöldborsó- és meggy gyártóvonalban üzembe helyezett optikai válogatók, így szinte minden idegenanyag és nagymértékű hibás nyersanyag kiszűrhető.

Rendelkezünk minőségellenőrzési és mikrobiológiai laboratóriummal, ahol a gyártásközi ellenőrzés és a késztermékek minőségellenőrzésének feltételei adottak, valamint lehetőségünk van kísérleti termékek előállítására.

Arra törekszünk, hogy termékeink döntően hazai, ezen belül is a régióban megtermelt nyersanyag felhasználásával készüljenek. A tartós nyersanyagbázis kialakítására 2001-ben a térség családi gazdaságainak és középüzemi termelőinek részvételével termeltetési integrációt hoztunk létre, amelybe beintegráltuk a térség kis és családi gazdaságait, akik a vállalat nyersanyag beszállítói voltak, majd együttműködést alakítottunk ki TÉSZ-ekkel.

Vállalatunk 2010-ben új tevékenységként nyersáru exporttal is elkezdett foglalkozni, amely hozzájárul a nyereséges gazdálkodáshoz, az egyenletes nyersanyag felvásárláshoz, a leszerződött nyersanyag piacra juttatásához.