Könnyen azonosítható tanúsító védjegyek a honi termékekre

A magyar termék, hazai termék, illetve hazai feldolgozású termék megkülönböztetése, azonosítása érdekében készülnek a könnyen megjegyezhető és értelmezhető képi szimbólumok. A grafikákat a Magyar Termék Nonprofit Kft. civil szervezet készíti önkéntesen, állami beavatkozás és javadalmazás nélkül.

Ez a szervezet alkotta meg a mára harmincszázalékosnál magasabb ismertségre szert tett Magyar Termék-védjegyet. Az idézett szimbólum úgynevezett tanúsító védjegy, amely az adott termék minőségét is garantálja, a magyar előállítás igazolásán kívül. A logót hét éve tervezte Bodrogai Ferenc, jelenleg három variációban rajzolja meg a három kategória szerinti változatokat.A Magyar Termék védjegyet önkéntesen helyezik el a gyártók termékeiken. A használat engedélyezéséről a gyártó kérésére a szakértőkből álló, független Magyar Termék Tanúsító Szervezet határoz. Az időszakonként összehívott szervezet összetétele aszerint alakul, hogy milyen termék gyártója kívánja alkalmazni a jelölést: tésztaféle, húsipari termék, papíráru stb. A jelzéseket önként helyezik el a gyártók, forgalmazók, az alkalmazás nem kötelező, ám ha megjelenik a csomagoláson az igényelt tanúsító védjegy, akkor az kötelez. A jogtalan használat szankciókat von maga után.A háromféle jelzés közül a "Magyar termék" a magyar jelképi elemet elsősorban megtestesítő nemzeti színeket hordozza magán, míg a "Hazai termék" és a "Hazai feldolgozású termék" variációkban kevésbé érvényesül a trikolór jelleg, utalván a tartalomra. A magyar termék hazai alapanyagokból, itthoni előállítással készül, a hazai terméket is itthon állítják elő, ám ötven százaléknál kevesebb idegen eredetű alapanyagot is tartalmaz. A hazai feldolgozású termék akár száz százalékosan is külföldi alapanyagokból származhat, ám magyar ízléssel és eljárással, magyar kéz által, itthon készült.

Vidékfejlesztési Minisztérium