Ötvenmilliós bírságot kapott a Spar

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) megállapította, hogy A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. (Spar) jelentős piaci erővel való visszaélést valósított meg 2009 és 2011 között, amikor beszállítóit a velük kötött szerződések alapján pusztán a forgalmazásért cserébe utólagos árkedvezmény megfizetésére kötelezte, állapította meg a GVH. A versenyhatóság ezért 50 millió forintos bíráságot szabott ki a vállalkozásra.

A GVH 2010-ben indított a kereskedelmi törvény alapján versenyfelügyeleti eljárást a Spar beszállítóival szemben alkalmazott úgynevezett teljesítményarányos bónusz (tab) feltételeinek vizsgálatara. A GVH 2009-tol kezdődően 2011 végéig vizsgálta a tabot, és megállapította, hogy a Spar csak abban az esetben forgalmazta adott beszállító termékét, ha az elfogadja, hogy a vállalkozás a tab formájában utólagosan árkedvezményt érvényesít vele szemben.

A GVH szerint a kereskedelmi törvény alapján a jelentős piaci erővel rendelkező kereskedő egyrészt nem írhat elő egyoldalúan díjakat a beszállítóival szemben, másreszt kedvezményrendszerük feltételeit kötelesek indokoltan kialakítani. A GVH szerint egy kedvezményrendszernek a puszta forgalmazásban megnyilvánuló, szokásos kereskedői teljesítményt meghaladó értékesítési erőfeszítést kell jutalmaznia, vagyis valós forgalomnövelésre vonatkozó kereskedői ösztönzést kell teremtenie.

A GVH a bírság összegének megállapítása során nyomatékosan enyhítő körülménykent vette figyelembe, hogy a kereskedelmi törvény alapján a vizsgált magatartás jogsértő jellege nem volt egyértelműen megítélhető. A bírságon túlmenően a GVH kötelezte a Spart arra is, hogy a határozat végrehajthatóvá válásának tárgyévet követő év első napjától (vagy legkésőbb április 1-jétől) szüntesse meg a tab egyes részeinek a célforgalom el nem érése esetére történő alkalmazását.

A versenyhivatal az eljárás négy pontjában a jogsértés bizonyítottságának hiányában megszüntette az eljárást. Megjegyezte viszont: hasonló kedvezményrendszereket más kereskedők is alkalmazhatnak, ezért a hatóság vizsgálja a velük szembeni eljárás lehetőséget is.

A vizsgálat lefolytatása során a GVH több alkalommal is kötelezte a Spar-t arra, hogy
csatolja az úgynevezett Metspa Beszerzési és Kereskedelmi Kft.-vel kapcsolatos szerződéses
dokumentációt, azonban a Spar megtagadta az adatszolgáltatást. A GVH az ügyben 35 millió forint eljárási bírságot is kiszabott, ennek megállapításakor figyelembe vette többek között azt, hogy a Spar „rosszhiszemű, eljárás elhúzására irányuló magatartást tanúsított” az eljárás végső, döntéshozatali fázisában – olvasható a GVH közleményében.

Forrás: index.hu