SAJTÓKÖZLEMÉNY - Detki Keksz Kft.

A Detki Keksz Kft. több mint 20 éve végzi üzleti tevékenységét Halmajugrán, ezért jó kapcsolatban áll a helyi közösséggel. Jelenleg 137 főt alkalmaznak az üzem vonzáskörzetében található hátrányos helyzetű kistelepülésekről, ezen belül 10 főt Halmajugráról. Munkavállalóikat szakmai képzettségük és gyakorlatuk alapján választják ki, mindenkor tartózkodtak a kirekesztéstől. A cég munkahelyteremtésre eddig nem pályázott.

„A Detki Keksz Kft. ügyvezetőjeként megdöbbenéssel állok a Társaságunkkal szemben folytatott negatív kampány előtt – nyilatkozta Pavlova Olga, a cég ügyvezető igazgatója. Az elmúlt héten két óvodáskorú unokámmal külföldön tartózkodtam, így mindezidáig nem állt módomban reagálni a cégünkkel kapcsolatban szárnyra kelt alaptalan híresztelésekre.”

Mindenekelőtt a Detki Keksz Kft. ügyvezetőjeként leszögezem, hogy soha nem tettem olyan megjegyzést , mely szerint „cigány kéz nem érintheti a termékeinket”. Orosz származásom miatt én magam is érzékeny vagyok a kisebbségekkel kapcsolatos előítéletekre, a Társaság ügyvezetőjeként elítélek minden, emberek közötti megkülönböztetést etnikai, faji, vallási, nyelvi vagy nemi alapon. A Detki Keksz Kft. munkavállalóit szakmai képzettségük és gyakorlatuk alapján választja ki, emellett természetesen meg kell felelniük az élelmiszeripari termékek előállításával kapcsolatos szigorú higiéniai előírásoknak is.

Eddig sem és a jövőben sem fogjuk vizsgálni a munkaviszony létesítése előtt, hogy az adott munkavállaló tartozik-e valamelyik kisebbséghez, mindazonáltal határozottan állíthatom, hogy hátrányos helyzetű, ezek között magát romának való munkavállalókat is alkalmazunk .

Társaságunk eddig nem pályázott, ezért nem is nyert el munkahelyteremtésre irányuló támogatást. Pályázataink alapvetően technológiai fejlesztésekre irányultak, melyek részeként új munkahelyeket is létrehoztuk. Ezeken a munkahelyeken a vonzáskörzetünkben élőket alkalmazzuk, ahol a kiválasztás kizárólag szakmai képesítés és gyakorlat alapján történt.

A Deki Keksz Kft. 1992-ben történt alapítása óta, Halmajugrán végzi üzleti tevékenységét. A 2013-ban befejezésre kerülő fejlesztési programunk tervezése során felmerült, hogy máshová helyezzük üzleti tevékenységünket . Mivel azonban a helyi közösséggel jó kapcsolatot ápoltunk, és a működésünkhöz egyéb téren is megfelelő feltételeket találtunk itt, ezért fejlesztésünket végül Halmajugrán hajtottuk végre. Hosszú távra rendezkedtünk be.

Az elmúlt három évben több százmillió forint összegű beruházást hajtottunk végre , melynek közvetve és közvetlenül a helyi közösség is haszonélvezője. Az egyik legnagyobb helyi vállalkozásként, ezalatt az idő alatt összesen 93,620 millió forint adót fizettünk be a helyi önkormányzat (közösség) részére . Megítélésünk szerinti ez nagymértékben hozzájárult az önkormányzati működés fenntartásához, a helyi fejlesztések forrásainak biztosításához.

A Detki Keksz Kft. jelenleg 137 főt alkalmaz. E létszám 68 százaléka több mint 5 éve, 15 százaléka pedig több mint 15 éve áll társaságunk alkalmazásában . Ez is azt jelzi, hogy számítunk kollégainkra, és Ők is számíthatnak ránk . Munkavállalóinkat 100 százalékban az üzem vonzáskörzetéből, 65 százalékban a környező, szintén nehéz helyzetű kistelepüléseken élők köréből alkalmazzuk. Jelenleg 10 helyi lakos dolgozik társaságunknál, és fejlesztéseink során természetesen számítunk a helyi munkaerőre.

Nincs mit titkolnunk! A Detki Keksz Kft. erejéhez mérten hozzájárul a helyi közösség erősödéséhez, a békében történő együttéléséhez. Mindezek alapján méltánytalannak tartjuk a termékeink ellen a közösségi médiában meghirdetett bojkottot. Társaságunk egy emberöltő alatt építette fel termékei jó hírnevét, melyet naponta megmér a piac. Hazai középvállalkozásként ez az egyik legnagyobb értékünk az erős piaci versenyben. Egy megalapozatlan kampány ezért nagy kárt okozhat társaságunknak, munkavállalóinknak, és a helyi közösségnek.