PÁLYÁZÁS MENETE

A TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁSREND:

  1. nevezési lap beküldése (E-mailen aláírás után beszkennelve: info@amagyartermek.hu címre)
  2. nevezési díj befizetése
  3. dokumentáció/termékminta bekérése
  4. Bíráló bizottság ülése: független szakértő zsűri javasol (a, termékminta alapján vagy b, helyszíni szemle alapján)
  5. Tanúsítási Döntőbizottság dönt a védjegyhasználatról a szakvélemény figyelembe vételével
  6. szerződéskötés vagy elutasítás/hiánypótlás

Az eljárás időigénye kb. 1,5 hónap.

A pályázati dokumentáció (nevezési lap és nyilatkozat), valamint a részletes tájékoztató anyagok a letölthető dokumentumok menüpont alatt elérhetők.

KÖLTSÉGEK

1. Nevezési díj

A tanúsítási eljárás lefolytatása díjfizetéshez kötött. A nevezési díj az alábbiak szerint, termék-/szolgáltatásszámtól[1] függően fizetendő.

Tanúsítási eljárás/nevezett termékek száma Nevezési díj Ft + áfa / 3 év
2024.01.01-től
MAGYAR TERMÉK / HAZAI TERMÉK / HAZAI FELDOLGOZÁSÚ TERMÉK / MAGYAR SZOLGÁLTATÁS VÉDJEGYEK
Új pályázó és újraminősítés
10 termékig összesen 120 000
11 terméktől termékenként 8 000
Termékbővítés
(licencszerződéssel már rendelkezők részére)
1-2 termék összesen 40 000
3-5 termék összesen 80 000
6-10 termék összesen 120 000
11 terméktől termékenként 8 000
KIVÁLÓ TERMÉK / ZÖLD VÉDJEGYEK
1-3 termék összesen 180 000
4 termék összesen 220 000
5 termék összesen 260 000
6. terméktől termékenként 45 000

A tanúsítás és a nevezési díj 3 éves időtartamra szól magába foglalva az éves utóellenőrzéseket, így biztosítva a követelmények betartatását.

Fontos: a védjegyhasználati jog termékre vonatkozik, így csomagolásában jelentősen megújított vagy teljesen új termék esetén a védjegyhasználatra ismét pályázni kell, a későbbiekben sem jár automatikusan!

2. Eredet-ellenőrzés díja

A 3 éves időtartam alatt egy alkalommal sor kerül helyszíni eredet-ellenőrzés lefolytatására a termék magyar/hazai eredetének ellenőrzése céljából. Élelmiszer termékek esetében a helyszíni eredet-ellenőrzésre mérlegelés nélkül sor kerül, míg nem élelmiszer termékek és szolgáltatások esetében az eredet-ellenőrzés szükségességéről a Tanúsítási Koordináló Szervezet dönt. A helyszíni eredet-ellenőrzés hazai feldolgozású termékekre nem vonatkozik. A Tanúsítási Koordináló Szervezet az ellenőrzés lefolytatására az adott iparág vonatkozásában széles körű ismeretekkel rendelkező, elismert szakértőt kér fel. Az eredet-ellenőrzés időtartama maximum egy nap.

Az eredet-ellenőrzés díja: 140.000 Ft + ÁFA, melyet a védjegy használó köteles az ellenőrzés időpontjáról történő értesítést követően, az ellenőrzés megkezdése előtt átutalni a "MAGYAR TERMÉK" Nonprofit Kft. részére.

A tanúsítás során további egyszeri költségek is felmerülhetnek, mint pl. a termékminták biztosításának költségei (termékminta, szállítási költség), eltérő termékminta és elektronikusan feltöltött grafikai anyagok / termékspecifikációk miatti újabb szakértői vizsgálat díja (amennyiben eltérés van az anyagok között, a bírálat nem lehetséges és az újabb szakértői vizsgálat külön eljárási díj - érintett termékenként 10.000 Ft + ÁFA - befizetése mellett folytatható le, fedezve a felmerülő munka költségét.)

3. Védjegylicenc díj

A tárgy időszaki licencdíj a teljes nettó árbevétel nagyságától függően, sávosan megállapított érték. A díjszabás az alábbiak szerint alakul:

Teljes árbevétel
(nettó Millió Ft/év)
Védjegylicenc díj
(nettó Ft/félév)
2024. július 1-től
0 - 50 35 700
50 - 300 64 500
300 - 1 000 107 500
1 000 - 2 000 143 500
2 000 - 4 000 215 000
4 000 - 6 000 286 500
6 000 - 9 000 430 500
9 000 felett 646 000

A védjegylicenc díj teljes félévre teljes összegben, nem teljes félévre időarányosan, de legalább egy hónapra vonatkozóan kerül felszámításra.

[1] Termék esetén "egy termék" meghatározása: Műszaki paramétereiben, csomagolásában mindenben vagy nagymértékben megegyező, ugyanazon folyamat által előállított, kézzelfogható darabok. Egy EAN kód = egy termék.
Szolgáltatások esetén "egy szolgáltatás" meghatározása: Paramétereiben mindenben vagy nagymértékben megegyező, ugyanazon folyamat által létrehozott, kézzel nem fogható tevékenységek. Amennyiben az adott szolgáltatásnak termékek is részei, úgy ezekre a termékekre igazaknak kell lenniük az előző, termékekre vonatkozó pontban meghatározott követelményeknek.

[2], [3] Nem egyértelmű esetekben az "azonos jellegű termékek/szolgáltatások" meghatározása a Tanúsítási Koordinációs Szervezet képviselőjének feladata.