PÁLYÁZÁS MENETE

A TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁSREND:

  1. nevezési lap beküldése (E-mailen aláírás után beszkennelve: info@amagyartermek.hu címre)
  2. nevezési díj befizetése
  3. dokumentáció/termékminta bekérése
  4. Bíráló bizottság ülése: független szakértő zsűri javasol (a, termékminta alapján vagy b, helyszíni szemle alapján)
  5. Tanúsítási Döntőbizottság dönt a védjegyhasználatról a szakvélemény figyelembe vételével
  6. szerződéskötés vagy elutasítás/hiánypótlás

Az eljárás időigénye kb. 1,5 hónap.

A pályázati dokumentáció (nevezési lap és nyilatkozat), valamint a részletes tájékoztató anyagok a letölthető dokumentumok menüpont alatt elérhetők.

KÖLTSÉGEK

1. Nevezési díj

A tanúsítási eljárás lefolytatása díjfizetéshez kötött. A nevezési díj az alábbiak szerint, termék-/szolgáltatásszámtól függően fizetendő.

  • Termék esetén "egy termék" meghatározása: Műszaki paramétereiben, csomagolásában mindenben vagy nagymértékben megegyező, ugyanazon folyamat által előállított, kézzelfogható darabok.
  • Szolgáltatások esetén "egy szolgáltatás" meghatározása: Paramétereiben mindenben vagy nagymértékben megegyező, ugyanazon folyamat által létrehozott, kézzel nem fogható tevékenységek. Amennyiben az adott szolgáltatásnak termékek is részei, úgy ezekre a termékekre igazaknak kell lenniük az előző, termékekre vonatkozó pontban meghatározott követelményeknek.

Azokban az esetekben, ha a "nagymértékben megegyező" definíció nem egyértelmű, a Tanúsítási Koordinációs Szervezet képviselője dönt arról, hogy a nevezett termékek/szolgáltatások egy termék/szolgáltatás kategóriába sorolhatóak-e.

NEVEZÉSI DÍJAK:

MAGYAR TERMÉK / HAZAI TERMÉK / HAZAI FELDOLGOZÁSÚ TERMÉK / MAGYAR SZOLGÁLTATÁS VÉDJEGYEK

1) Új pályázó és újraminősítés:

Azonos jellegű termékek/szolgáltatások egy időben történő nevezése esetén 3 éves érvényességgel:
- 75.000 Ft + ÁFA / 1-10 db.

Tíznél több termék/szolgáltatás nevezése esetén a további termékek/szolgáltatások díja: 5.000 Ft + ÁFA/db.

2) Termékbővítés:

Azonos jellegű termékek/szolgáltatások egy időben történő nevezése esetén:
- 25.000 Ft + ÁFA / 1-2 db.
- 50.000 Ft + ÁFA / 3-5 db.
- 75.000 Ft + ÁFA / 6-10 db.

Tíznél több termék/szolgáltatás nevezése esetén a további termékek/szolgáltatások díja: 5.000 Ft + ÁFA/db.

KIVÁLÓ TERMÉK/ZÖLD VÉDJEGY

1) Új pályázó és újraminősítés:*

Azonos jellegű termékek/szolgáltatások egy időben történő nevezése esetén 3 éves érvényességgel:
- 150.000 Ft + ÁFA / 1-3 db
- 190.000 Ft + ÁFA / 4 db
- 230.000 Ft + ÁFA / 5 db
- Ötnél több termék nevezése esetén a további termékek díja: 30.000 Ft + ÁFA/db

Nem egyértelmű esetekben az "azonos jellegű termékek/szolgáltatások" meghatározása a Tanúsítási Koordinációs Szervezet képviselőjének feladata.

* magas számú, hasonló termék egyszerre történő nevezése esetén a díjak rugalmasak, egyedi elbírálás keretében mennyiségi kedvezmény biztosított.

A tanúsítás és a nevezési díj 3 éves időtartamra szól magába foglalva az éves utóellenőrzéseket, így biztosítva a követelmények betartatását.

Fontos: a védjegyhasználati jog termékre vonatkozik, így csomagolásában jelentősen megújított vagy teljesen új termék esetén a védjegyhasználatra ismét pályázni kell, a későbbiekben sem jár automatikusan!

2. Eredet-ellenőrzés díja

A 3 éves időtartam alatt egy alkalommal sor kerül helyszíni eredet-ellenőrzés lefolytatására a termék magyar/hazai eredetének ellenőrzése céljából. Élelmiszer termékek esetében a helyszíni eredet-ellenőrzésre mérlegelés nélkül sor kerül, míg nem élelmiszer termékek és szolgáltatások esetében az eredet-ellenőrzés szükségességéről a Tanúsítási Koordináló Szervezet dönt. A helyszíni eredet-ellenőrzés hazai feldolgozású termékekre nem vonatkozik. A Tanúsítási Koordináló Szervezet az ellenőrzés lefolytatására az adott iparág vonatkozásában széles körű ismeretekkel rendelkező, elismert szakértőt kér fel. Az eredet-ellenőrzés időtartama maximum egy nap.

Az eredet-ellenőrzés díja: 80.000 Ft + ÁFA, melyet a védjegy használó köteles az ellenőrzés időpontjáról történő értesítést követően, az ellenőrzés megkezdése előtt átutalni a "MAGYAR TERMÉK" Nonprofit Kft. részére.

A tanúsítás során további egyszeri költségek is felmerülhetnek, mint a termékminták biztosításának költségei (termékminta, szállítási költség), esetleges laboratóriumi vizsgálat vagy helyszíni bejárás költségei.

3. Védjegylicenc díj

A tárgy időszaki licencdíj a teljes nettó árbevétel nagyságától függően, sávosan megállapított érték:

Teljes árbevétel (nettó)
Millió Ft/év
Védjegylicenc díj (nettó)
Ft/félév
0 - 50 27 500
50 - 300 49 500
300 - 1 000 82 500
1 000 - 2 000 110 000
2 000 - 4 000 165 000
4 000 - 6 000 220 000
6 000 - 9 000 330 000
9 000 felett 495 000

A védjegylicenc díj teljes félévre teljes összegben, nem teljes félévre időarányosan, de legalább egy hónapra vonatkozóan kerül felszámításra.